Lufta bromsar cykel

Lufta bromsar på din cykel är en viktig del av att hålla den i gott skick och säker för användning. Att regelbundet underhålla och lufta bromsarna kan förhindra olyckor och se till att din cykel fungerar optimalt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom stegen för att lufta bromsarna på din cykel och ge dig tips för att göra det på rätt sätt.

Hur fungerar cykelbromsar?

Innan vi går in i detaljerna om hur du luftar cykelbromsar är det viktigt att förstå hur de fungerar. De flesta moderna cyklar har skivbromsar eller fälgbromsar. Skivbromsar använder en hydraulisk system med olja för att trycka på bromsoket och klämmor runt skivan. Fälgbromsar använder en enklare mekanisk princip där bromsklossar klämmer fast på fälgen för att sakta ner cykeln.

När ska du lufta bromsarna?

Det finns några tecken på att det är dags att lufta bromsarna på din cykel:

 • Bromsarna känns svaga och du behöver trycka hårt på handtaget för att stanna.
 • Det finns en känsla av ”mushiness” eller ”sponginess” när du bromsar.
 • Bromshandtaget når nästan hela vägen till styret innan bromsarna griper.

Om du märker något av ovanstående är det dags att ta itu med bromsarna.

Steg för att lufta bromsarna på din cykel

Att lufta bromsarna på din cykel är en relativt enkel process, men det kräver noggrannhet och tålamod. Här är de grundläggande stegen:

 1. Samla ditt verktyg och utrustning. Du kommer att behöva en insexnyckel, en oljebeklädnad och en spruta med nålspets.
 2. Ta bort hjulet från cykeln om du har skivbromsar. Om du har fälgbromsar behöver du inte göra det.
 3. Hitta luftningsventilen på bromsoket. Det är en liten nippel vanligtvis belägen på ovansidan av bromsoket.
 4. Anslut sprutan med nålspetsen till luftningsventilen.
 5. Öppna luftningsventilen genom att vrida den moturs med hjälp av insexnyckeln.
 6. Pumpa några gånger på bromshandtaget för att skapa tryck i systemet.
 7. Öppna luftningsventilen försiktigt igen tills du ser att eventuell luftbubbla kommer ut.
 8. När du ser ren bromsvätska utan bubblor, stäng luftningsventilen och ta bort sprutan.
 9. Upprepa processen för varje broms om du har två skivbromsar.
 10. Sätt tillbaka hjulet om du tog bort det.
 11. Testa bromsarna genom att trycka på bromshandtaget. De borde känna sig fast och responsiva.

Tips för att lyckas

När du luftar bromsarna på din cykel är det några viktiga tips att tänka på:

 • Var försiktig med bromsvätskan, den kan skada lacken på din cykel om den kommer i kontakt med den.
 • Använd rätt typ av bromsvätska för ditt bromssystem, antingen mineralolja eller DOT-vätska, beroende på tillverkarens rekommendationer.
 • Se till att du har rätt verktyg och utrustning innan du börjar.
 • Om du är osäker på hur du ska lufta bromsarna, överväg att söka professionell hjälp från en cykelverkstad.

Vanliga frågor om att lufta bromsar på cykeln

Hur ofta bör jag lufta bromsarna på min cykel?

Det beror på din användning och cykeltyp. För de flesta cyklister räcker det med att lufta bromsarna en gång om året. Om du cyklar mycket i tuff terräng eller märker bromsproblem oftare kan det vara nödvändigt att göra det oftare.

Kan jag använda vanlig luftkompressor för att lufta bromsarna?

Nej, det rekommenderas inte att använda en vanlig luftkompressor för att lufta bromsarna på din cykel. Du bör använda rätt utrustning och följa tillverkarens rekommendationer för att undvika skador på bromssystemet.

Vad ska jag göra om bromsarna fortfarande känns svaga efter att jag har luftat dem?

Om bromsarna fortfarande känns svaga efter att du har luftat dem kan det finnas andra problem som behöver åtgärdas. Det är bäst att konsultera en professionell cykelmekaniker för en noggrann inspektion och reparation.

Kan jag använda en vanlig spruta istället för en specialverktyg för att lufta bromsarna?

Det är bäst att använda rätt verktyg och utrustning för att lufta bromsarna på din cykel. Specialverktyg är utformade för att ge en säker och effektiv luftningsprocess och minskar risken för skador på bromssystemet.

Att kunna lufta bromsarna på din cykel är en användbar färdighet som hjälper dig att hålla din cykel säker och i toppskick. Genom att följa de steg och tips som beskrivs i den här artikeln kan du utföra denna viktiga underhållsuppgift med förtroende.

Se även nedan:

Foto av författare

Marianne

Lämna en kommentar